az   en   ru
Katushka Lighting Stairs Paving grey Lawn Park Blocks Paving white Paving white black Paving red Lawn stone

Yer daşı


“Greystone” tərəfindən istehsal olunan yer daşı yüksək keyfiyyət göstəricilərinə malik və ildən-ilə daha geniş istifadə olunan tikinti materialıdır. Yer daşları bizi əhatə edən şəhər mühitinin abadlaşdırılması üçün çoxsaylı imkanlar yaradır. Bu daşları səkilərin, ictimai nəqliyyət və avtomobil dayanacaqlarının, park, bağ və piyada zolaqların və meydançaların döşənməsi, həmçinin çiçəklik, qazon və  klumbaların üzlənməsi, yamac və qazonların bərkidilməsi üçün istifadə etmək olar. Bundan əlavə, yer daşlarını müxtəlif rənglərdə istehsal etmək mümkündür.

Vibropreslənmiş yer daşı tikinti bazarımızın çeşidində nisbətən yeni bir materialdır. Asfaltla müqayisədə bu növ yer daşları bir neçə üstünlüklərə malikdirlər: görkəmli və səliqəli görünüş, uzun ömrlülük və gölməçələrin olmaması.

Vibropresləmə üsulu ilə istehsal olunan yer daşları və səki örtüyünün aşağıda sadalanan üstünlükləri var:

1) Qənaətçillik. Yer daşlarının vibropresləmə üsulu ilə istehsalı üçün betonun tərkibində aşağı səviyyədə su-sement nisbəti istifadə olunur. Bu sementin sərfini gözə çarpacaq qədər qənaətli edir. Keyfiyyətli yer daşlarının şaxtaya davamlılığı 200-300 dövrə bərabərdir; möhkəmliyi isə M200-400 göstəricilər arasında dəyişir.

2) Formaların dəqiqliyi. Dəqiq həndəsi forma və nahamar səth sayəsində bu cür yer daşların zolaq, anbar və tormozlama zolaqların döşənilməsində istifadəsi olduqca rahatdır.

3) Rəngin davamlılığı. Vibropresləmə üsulu ilə istehsal olunmuş məhsulların davamlılığı bir neçə on illiklər təşkil edir.

Yer daşlarının vibropresləmə üsulu ilə istehsalı onun səthinin cilalandırma, hamarlandırma və sürüşmənin qarşısının alınması üçün emal edilməsinə imkan yaradır. Bu xüsusiyyət landşaft dizaynının işlənilib hazırlanması və onun ayrı-ayrı elementlərinin tərtibatı zamanı geniş imkanlar açır.    

Yer daşlarının satışı lazımi keyfiyyətdə və bazardakı oxşar məhsullarla müqayisədə daha münasib qiymətlərlə həyata keçirilir. Şirkətimiz tərəfindən satışa çıxarılan yer daşları son istehlakçıya birbaşa bizim anbarımızdan çatdırılır, bu da çatdırılma müddətini azaldır və müştəri tərəfindən məhsulun daşınması probleminin həllində kömək edir.


Yer daşı (200x200x60)

 

 Ölçüləri,

mm

 

Ədədin çəkisi,

kq

 

 

1 m2-da sayı

Yükün həcmi və çəkisi

Məhsulun əsas texniki göstəriciləri

Paletdə

ədədlərin

sayı

Sayı,

m2

Paletin ölçüləri, 

mm

Paletin

çəkisi, 

kq

Betonun

markası

Soyuğa

dözümlülüyü

200x200x60

5

25

360

7,8

1200x1000

1800

M300

F200

 

Yer daşı (200x100x60)

 

Ölçüləri,

mm

 

Ədədin çəkisi,

kq

 

 

1 m2-da sayı

Yükün həcmi və çəkisi

Məhsulun əsas texniki göstəriciləri

Paletdə

ədədlərin

sayı

Sayı,

m2

Paletin ölçüləri, 

mm

Paletin

çəkisi, 

kq

Betonun

markası

Soyuğa

dözümlülüyü

200x100x60

2.5

50

720

14.4

1200x1000

1800

M300

F200

 

Yer daşı (100x100x60)

 

Ölçüləri,

mm

 

Ədədin çəkisi,

kq

 

1 m2-da  sayı

Yükün həcmi və çəkisi

Məhsulun əsas texniki göstəriciləri

 Paletdə

ədədlərin

sayı

 Sayı,

m2

 Paletin ölçüləri,

mm

 Paletin

çəkisi,

kq

Betonun

markası

 Soyuğa

dözümlülüyü

100x100x60

1,3

100

1152

11,5

1200x800

1500

M300

F200

 

Yer daşı (200x200x80)

 

Ölçüləri,

mm

 

Ədədin çəkisi,

kq

 

1 m2-da  sayı

Yükün həcmi və çəkisi

Məhsulun əsas texniki göstəriciləri

 Paletdə

ədədlərin

sayı

 Sayı,

m2

 Paletin ölçüləri,

mm

 Paletin

çəkisi,

kq

Betonun

markası

 Soyuğa

dözümlülüyü

200x200x80

6,6

25

240

9,6

1200x1000

1580

M300

F200

 

Yer daşı (200x100x80)

 

Ölçüləri,

mm

 

Ədədin çəkisi,

kq

 

1 m2-da  sayı

Yükün həcmi və çəkisi

Məhsulun əsas texniki göstəriciləri

 Paletdə

ədədlərin

sayı

 Sayı,

m2

 Paletin ölçüləri,

mm

 Paletin

çəkisi,

kq

Betonun

markası

 Soyuğa

dözümlülüyü

200x100x80

3,3

50

480

9,6

1200x1000

1580

M300

F200

 

"Səkkizguşə" yer daşı

 

Ölçüləri,

mm

 

Ədədin çəkisi,

kq

 

 

1 m2-da  sayı

Yükün həcmi və çəkisi

Məhsulun əsas texniki göstəriciləri

 Paletdə

ədədlərin

sayı

 Sayı,

m2

 Paletin ölçüləri,

mm

 Paletin

çəkisi,

kq

Betonun

markası

 Soyuğa

dözümlülüyü

150x150x60

2,7

 48

480

12,75

1200x1000

1296

M300

F200

 

"Katuşka" yer daşı 

 

Ölçüləri,

mm

 

Ədədin çəkisi,

kq

 

 

1 m2-da  sayı

Yükün həcmi və çəkisi

Məhsulun əsas texniki göstəriciləri

 Paletdə

ədədlərin

sayı

 Sayı,

m2

 Paletin ölçüləri,

mm

 Paletin

çəkisi,

kq

Betonun

markası

 Soyuğa

dözümlülüyü

200x160x80

4,5

 36

360

10

1200x1000

1620

M300

F200