az   en   ru
Katushka Lighting Stairs Paving grey Lawn Park Blocks Paving white Paving white black Paving red Lawn stone

Üstünlüklərimiz


İstehsal etdiyimiz məhsulların xüsusi üstünlükləri:

  • Dözümlülük

İstehsal etdiyimiz məhsulların yanğına və digər təbii təsirlərə dözümlülüyü yüksəkdir.

  • Qənaətçilik

Məhsullarımızın vibropresləmə üsulu ilə istehsalı üçün su-sement nisbəti aşağı olan beton istifadə olunur. Bu sementin sərfini gözə çarpacaq qədər qənaətli edir. Keyfiyyətli beton məhsulların şaxtaya davamlılığı 200-300 dövrə bərabərdir; möhkəmliyi isə M200-400 göstəricilər arasında dəyişir. 

  • Formaların dəqiqliyi

Dəqiq həndəsi forma və nahamar səth sayəsində məhsulların istifadəsi olduqca rahatdır.

  • Rəngin (boyanın) davamlılığı

Vibropresləmə üsulu ilə istehsal olunmuş məhsullar bütün istismar müddəti ərzində rənglərini itirmirlər.

  • Universallıq

Məhsulların vibropresləmə üsulu ilə istehsalı onların səthinin cilalandırma, hamarlandırma və sürüşmənin qarşısını almaq üçün emal edilməsinə imkan yaradır. Bu xüsusiyyət landşaft dizaynının işlənilib hazırlanması və onun ayrı-ayrı elementlərinin tərtibatı zamanı geniş imkanlar açır.