az   en   ru
Katushka Lighting Stairs Paving grey Lawn Park Blocks Paving white Paving white black Paving red Lawn stone

Şirkət haqqında


Biz Azərbaycanda vibrobeton istehsalında ən müasir və təcrübəli şirkətlərdən biriyik. Avropanın bu sahə üzrə ən qabaqcıl avadanlığını istifadə edərək, biz müştərilərə yüksək keyfiyyətli beton bloklar, yer daşı, səki daşı, qazon daşı, pilləkənlər və digər məhsullar təklif edirik.

İstifadə etdiyimiz yarım quru vibropresləmə tikinti materiallarının istehsalında ən səmərəli texnologiyadır ki, bizə yalnız press-formaların dəyişməsi ilə müxtəlif məhsulları istehsal etmək və müştərilərimizə təmin etmək imkanı verir. Sistemin proqram təminatı texnoloji prosesin hər bir mərhələsinə nəzarət edir və bunun nəticəsində zəmanətli, yüksək keyfiyyətli və dəqiq formaya malik beton məhsullar əldə etmək mümkün olur.

Beton məhsulların istehsalı üçün sement tozu, su, qum və çınqıldan ibarət bir qarışıq istifadə olunur. Nəticədə möhkəmliyi, istiliyə və soyuğa davamlılığı, dəqiq forması, yüngüllüyü və qənaətçiliyi ilə digər tikinti məhsullarından fərqlənən məhsul istehsal olunur.

Bu növ beton arakÉ™smÉ™lÉ™r Avropa vÉ™ Åžimali Amerika qitÉ™sindÉ™ evlÉ™rin, yaÅŸayış binalarının vÉ™ iri-miqyaslı digÉ™r tikililÉ™rin inÅŸasında istifadÉ™ olunan É™sas tikinti materialıdır. Eyni zamanda, "Greystone" tÉ™rÉ™findÉ™n istehsal olunan yer, sÉ™ki vÉ™ qazon daÅŸların analoqları artıq dünyanın demÉ™k olar ki, hÉ™r bir ölkÉ™sindÉ™ geniÅŸ istifadÉ™ olunurlar. 

Seçdiyimiz üsül sıfır tullantılı texnologiyadır ki, bütün istehsal prosesinin ekoloji baxımdan tÉ™hlükÉ™sizliyini tÉ™min edir. Bizim istehsal sahÉ™miz yüksÉ™k tempreturlar, alov, tüstü vÉ™ É™trafa zÉ™rÉ™r verÉ™ bilÉ™cÉ™k digÉ™r amillÉ™rdÉ™n tam azaddır. 

Məhsullarımız müvafiq beynəlxalq standartların gözlənilməsi ilə istehsal olunur:

  1. BSEN 1338:2003
  2. BSEN 771-3
  3. BS 7533-3:2005
  4. ASTM C90-11b
  5. “Daş hörgüsü və daş hörgüsü üçün məhsullar – Termotexniki göstəricilərin təyin olunması metodları”